FYSIOTERAPI FOR KROP OG PSYKE

Mere ro og velvære i kroppen og større glæde i livet

Når vi udsættes for store belastninger, kan det mærkes i kroppen, tankerne og følelserne. Fysioterapi for krop og psyke er en kropslig tilgang til at bedre psykiske belastninger og fysiske gener og hjælper til at forstå hvorfor kroppen reagerer som den gør. 

Ud fra samtale, symptomer og undersøgelse, målrettes behandlingen, så der skabes ro, velvære og balance. I behandlingen får du redskaber til bedre at takle dine udfordringer, så du kan få større glæde i din hverdag.

Se en kort præsentationsvideo af, hvad fysiotrapi for krop og psyke er

Behandling - Fysioterapi for krop og psyke

Massage/manuel behandling

Massage af muskler og bindevæv er en vigtig del af behandlingen, når det gælder alle former for mental overbelastning og udfordringer for krop og psyke. 

Massage giver velvære og ro i kroppen, afspænder muskulatur, mindsker stress, beroliger nervesystemet og giver mere bevægelighed. Massage frigiver hormoner som hjælper til bedre søvn, hukommelse og appetitregulering og giver lykkefølelse. Derudover mindskes kroppens stresshormon, kortisol.

Vejrtrækningen

Vi arbejder med vejrtrækningen gennem enkle men specifikke øvelser. Arbejdet med åndedrættet hjælper til at berolige både kroppen og tankerne, og øvelserne kan være gavnlige at kende, til perioder hvor der er ekstra meget pres på.

Nogle gange kan det være nødvendigt at udspænde muskulatur og skabe bevægelse omkring bryst, mave og ryg for at skabe en bedre vejrtrækning.

Bevægelse

Bevægelse er rigtig mange ting, og al bevægelse er godt! Bevægelse er godt for kroppens mobilitet/bevægelighed og skaber bevidsthed om og kontakt til kroppen.

Det er vigtigt at skabe fri bevægelse i hele kroppen. Er der nogen steder i kroppen, hvor der er mere stift, kan det påvirke resten af kroppen. Det kan give smerter, spændinger, ubalance og ubehag. Desuden er det vigtigt at kroppens væv er bevægeligt, da det så er nemmere for dig at mærke kroppen og hvordan den egentlig har det.

I behandlingen kan bevægelse foregå på mange forskellige måder. Det kan være små eller store bevægelser, stille eller med meget kraft og med forskelligt fokus. Øvelserne tilpasses og målrettes til dine specifikke udfordringer og behov. 

Afspænding

Afspændende øvelser er teknikker som laves aktivt eller passivt og som hjælper kroppen og nervesystemet med at slappe af. 

Afhængig af behovet, kan øvelserne laves stående, siddende eller liggende, og involverer ofte åndedrættet.

Træning af kropsbevidsthed

At træne og øge kropsbevidsthed, kan for mange virke diffust og ukonkret. Helt enkelt handler det om at styrke bevidstheden om kroppens tilstand, og de signaler kroppen giver. Hat man en grad af stress eller overbelastning igennem længere tid, mindskes bevidstheden på kroppen, og det kan derfor være rigtig svært egentlig at mærke kroppen – også selvom du ikke har lagt mærke til det. 

Kropsbevidsthed trænes bl.a. gennem forskellige praktiske øvelser, bevægelse og forskellige former for massage, og jeg guider og vejleder i, hvordan du bliver mere bevidst om din krop og dens signaler.

Mindfulness

Generelt bevirker arbejdet med kroppen, at du ikke er så meget i hovedet og i dine tanker. Mindfulness er forskellige rolige øvelser. Det hjælper dig med at være til stede i nuet og observere dine tanker, følelser og kropslige fornemmelser, uden at dømme dem eller med målet om at ændre på noget. 

Det er påvist, at mindfulness skaber nye forbindelser i hjernen og kan hjælpe dig til at acceptere din situation og leve mere i nuet.